Žiadosť o miesto
Tu sa môžeš u nás uchádzať o miesto ako spolupracovníčka.
Vyplň úplne všetky polia a pripoj k tomu jednu tvoju fotku.

Dievčatám zo štátov EÚ stačí krátke vyšetrenie u nášho
lekára a môžu okamžite začať pracovať .
Ubytovanie sa môže u nás zabezpečiť!
Potrebné podklady: platný cestovný pas!